Tanulók hozzárendelése a csoporthoz

Egy, az Aromo-ban használt új fogalommal ismerkedünk meg, ez a Részvétel. Ez alatt a tanuló tanévenként változó, egy tanévbeli összefogó adatait értjük. Ehhez a részvételhez lehet kapcsolni a tanuló tantervét, tanult nyelveit, csoportjait, érdemjegyeit, hiányzásait stb.