Az osztály tantárgy sorrendje

Ahhoz, hogy be lehessen vinni osztályzatot, értékelést egy osztály tanulóinak, meg kell határozni az osztályban oktatott tantárgyak osztályzási napló és bizonyítványbeli sorrendjét.