Beiskolázó szoftver iskolafenntartók számára

A tanköteles korú gyermekeknek a törvény szerint a körzeti iskolájuknál meg kell jelenniük a felvételi időszakban, regisztráció céljából. Abban az esetben is, ha más intézményt választ a szülő gyermeke számára, a regisztráció kötelező. A regisztráció elmaradása esetén a jegyző feladata, hogy a tanköteles korú, lakhelye szerinti körzeti iskolában nem megjelent gyermekeket megkeresse, megbizonyosodjon a beiratkozásról. Az Aromo Beiskolázó ezt nyilvántartási feladatot támogatja.

A Beiskolázás nyilvántartásai

Intézményi nyilvántartás

Az intézmény alapadatinak megadásával rögzíthető egy intézmény. Az intézmények adatait akár egyenként és csoportosan is, excel fájlból tölthetőek be a szoftverbe.

Körzetek kezelése

Minden intézményhez tartozik egy körzet, amelyet a körzethez tartozó utca és házszám megadásával rögzíthetünk. A körzeti adatok egyesével is rögzíthetőek, illetve excel fájlból betölthetőek a szoftverbe.

Tanköteles gyermekek nyilvántartása

A gyermekek adatait háromféleképpen rögzíthetjük az Aromo Beiskolázóba:

  • egyenként, a megfelelő felületen begépelve,
  • létező excel nyilvántartás emelhető be a szoftverbe,
  • a Népességnyilvántartó-tól kapott adatbázisból beemelve.

Az Aromo Beiskolázó adatközlő funkciói

ÁNH adatközlés

Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal az önkormányzat illetékességi területén lakó óvoda– és iskolaköteles korba lépõ gyermekek személyi adatainak közlésével segíti a jegyzõ beiskolázással kapcsolatos feladatainak végrehajtását.

Az Állami Népességnyilvántartó Hivataltól származó adatok nem biztos hogy helyesek, és nem biztos hogy teljesek. Lehetséges, hogy a gyermek elköltözött, de még régi lakóhelye szerepel a nyilvántartásban, és az is lehetséges, hogy a körzetbe költözött gyermek címe még nem került be a nyilvántartásba. A Gyermekek táblázatba ezért a Szerkesztés menü Új felvitel parancsa által elõhívott Gyermek dialógussal új gyermekeket vehet fel.

Óvodai adatközlés

Az óvodák, az önkormányzat által megküldött fájl kiegészítésével közlik a körzetükben lakó, a tárgyévben kilépõ, illetve a következõ tanévre felvett gyermekek adatait. Az óvoda új gyermekeket vihet fel a fájlba (például a körzetén kívül lakó, felvett és kilépõ gyermekeket), és valamennyi gyermekrõl közli az eseményt (kilép, marad vagy belép), a gondviselõ nevét, esetleges telefonszámát és e-mail címét. Ha a gyermek címe különbözik az ÁNH által megadottól, illetve a gondviselõ címe különbözik a gyermekétõl, akkor e címek is megadandók. Az eseményhez az óvoda javaslatot fûzhet.

Iskolai adatközlés

Az iskolák az önkormányzat által megküldött fájl kiegészítésével közlik a következõ tanévre felvett gyermekek adatait. Az iskola új gyermekeket vihet fel a fájlba (például a körzetén kívül lakó felvett gyermekeket), és valamennyi gyermekrõl közli az eseményt (belép). Ha a gyermek címe különbözik az ÁNH által megadottól, akkor e cím is megadandó.

Önkormányzati adatközlés

A gyermekek egy része nem az önkormányzat által fenntartott, hanem idegen oktatási intézményben fejezi be, illetve kezdi meg a tanévet. Ha az önkormányzatok ezeket a gyermekeket, illetve az egyéb módon tudomásukra jutott, idegen önkormányzat illetékességébe tartozó gyermekeket egymásnak jelentik, ezzel megkönnyítik egymás munkáját. Ezt a célt szolgálja a szoftver önkormányzati adatközlés funkciója.