GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel 


A pályázatok benyújtása 2017. június 01-től 2017. október 30-ig lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Pályázók köre

A Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel). Illetve az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

 

Elszámolható költségek

a) Projekt előkészítés költségei

b) Projektmenedzsment költségei

c)Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

d)Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

e)Célcsoport támogatásának költségei - csekély összegű támogatásként és képzési támogatásként is elszámolható

 

Projekt területi korlátozása

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.Támogatás összege: min. 3 millió Ft max. 50 millió Ft


GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel