GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel 


A pályázatok benyújtása 2017. június 01-től 2017. október 30-ig lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalót tudjanak a képzésekbe bevonni és a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Pályázók köre

A Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). Illetve Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 

Elszámolható költségek

a) Projekt előkészítés költségei

b) Projektmenedzsment költségei

c)Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

d)Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

e)Célcsoport támogatásának költségei

 

Projekt területi korlátozása

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.

 

Támogatás összege: min. 10 millió Ft max. 100 millió Ft

 


GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel