GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel 


A pályázatok benyújtása 2017. május 3-tól 2017. október 30-ig lehetséges.

Támogatás célja

Életen át tartó tanulás szakpolitikáját bemutató keretstratégiának is. A nagyvállalatok munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint foglalkoztatási arányt 75%-ra növeljük 2020-ra a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében. Tekintve, hogy a felnőttkori tanulás egyik legjellemzőbb színtere a munkahely, a konstrukció segíti azt is, hogy hazánkban - az uniós célokkal összhangban - 2020-ra a 25-64 éves lakosok 15%-a vegyen részt felnőttkori tanulási tevékenységekben.

Pályázók köre

A Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). Illetve Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 

Elszámolható költségek

a) Projekt előkészítés költségei - csak csekély összegű támogatásként számolható el -

b) Projektmenedzsment költségei - csak csekély összegű támogatásként számolható el

c)Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

d)Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

e)Célcsoport támogatásának költségei

 

Projekt területi korlátozása

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

Támogatás összege: min. 10 millió Ft max. 100 millió Ft

 


GINOP-6.1.6-17

VEKOP-8.5.3-17

GINOP-6.1.5-16

VEKOP-8.5.2-17

Kapcsolatfelvétel